DX11.COM online btw calculator
Met deze online btwcalculator kunt u bedragen optellen, btw berekenen, btw terugrekenen, het btw bedrag uit een totaalbedrag halen, met formules en rekenvoorbeelden.
Er hoeft niets gedownload of geinstalleerd te worden, u kunt de bedragen direct op de rekenmachine op deze pagina invullen.
Hiermee kunt u btw berekenen, btw terugrekenen, btw bedrag uit totaalbedrag halen, inclusief naar exclusief, btw uit inclusief halen, exclusief naar inclusief uitrekenen.

Gebruiksaanwijzing:
stap 1 Zorg dat het btw percentage altijd ingevuld is en dat de te berekenen velden leeg zijn.
stap 2 vul het bedrag of de op te tellen bedragen in
- Optellen: vul de op te tellen bedragen in in de velden bedrag 1 t/m bedrag 6, de uitkomst komt in het 'totaal exclusief btw' veld onder de streep.
- Btw berekenen over een bedrag: Vul het bedrag of de op te tellen bedragen in, beginnend bij bedrag 1.
Inclusief btw terug rekenen naar exclusief btw: Vul enkel het totaal inclusief btw bedrag in.
Exclusief btw- en totaalbedrag berekenen vanuit het btwbedrag: Vul enkel het btwbedrag in.
stap 3 Klik op Bereken om de berekening uit te voeren, het maakt niet uit op welke knop u drukt, ze hebben allemaal dezelfde functie.
Maak leeg 21 procent btw Terug naar leeg invulformulier. Maak leeg 21 procent btw

Bedrag 1      Maak leeg 21 procent btw
Bedrag 2
Bedrag 3
Bedrag 4      Maak leeg 21 procent btw
Bedrag 5
Bedrag 6
  ----------------- +
Totaal exclusief btw:      Maak leeg 21 procent btw
Btw percentage %  
Btw bedrag
  ----------------- +
Totaal inclusief btw      Maak leeg 21 procent btw

Maak leeg 21 procent btw Terug naar leeg invulformulier. Maak leeg 21 procent btw

Vragen en opmerkingen kunnen via dit formulier doorgegeven worden.
GPS tracker 130 Euro Kant en klaar werkende gps tracker voor 130 Euro, geen abonnement, aanzetten en meteen live volgen op kaart wereldwijd.
strijkservice3b.nl Strijkservice Berkel Rodenrijs voor als u een keer geen tijd heeft om zelf uw wasgoed te strijken.
GAPRS.NL GPS voertuigvolger Live voertuigen volgen, het volgsysteem is te huur vanaf 40 Euro per week all-in
postcodezoek plaats en straat zoeken op postcode
foxsoftware.nl Foxware softwareontwikkeling
zwemcamera.nl onderwatercamera's voor zweminstructie
betonplexx.nl Voordelige goede kwaliteit Russisch berken betonplex (enkel per vol pak van 50 stuks) voor een goede prijs.
foxcam.nl bewakingscamera's
vervuilde woning ontruimen.nl Voor het ontruimen en schoon opleveren van vervuilde woningen.
strijkservice3b.nl Strijkdienst strijkservice Berkel en Rodenrijs voor als u geen tijd heeft om uw wasgoed te strijken.
strijkservice3b.nl Strijkhulp strijkservice Berkel en Rodenrijs voor als u geen tijd heeft om uw wasgoed te strijken.
gpstrackerhuren.nl realtime GPS tracker huren Live voertuigen volgen met een gps tracker, de gpstracker is te huur vanaf 40 Euro per week all-in.
gpstrackerverhuur.nl realtime GPS tracker huren Live voertuigen volgen met een gps tracker, de gpstracker is te huur vanaf 40 Euro per week all-in.
volgsysteemhuren.nl realtime GPS volgsysteem huren Live voertuigen volgen met een gps volgsysteem, het volgsysteem is te huur vanaf 40 Euro per week all-in.
volgsysteemverhuur.nl realtime GPS volgsysteem huren Live voertuigen volgen met een gps volgsysteem, het volgsysteem is te huur vanaf 40 Euro per week all-in.
strijkservice3b.nl Strijkhulp strijkservice Berkel en Rodenrijs voor als u geen tijd heeft om uw wasgoed te strijken.
strijkservice3b.nl Strijkhulp strijkservice Berkel en Rodenrijs voor als u geen tijd heeft om uw wasgoed te strijken.
strijkservice3b.nl Strijkhulp strijkservice Berkel en Rodenrijs voor als u geen tijd heeft om uw wasgoed te strijken.
strijkservice3b.nl Strijkhulp strijkservice Berkel en Rodenrijs voor als u geen tijd heeft om uw wasgoed te strijken.

Deze handige online btwcalculator is gemaakt door FOXWARE softwareontwikkeling in Berkel en Rodenrijs.
Hoewel het zeer onwaarschijnlijk is dat er een fout in de btw berekening zit sta ik niet in voor de juistheid van de berekeningen en de uitkomsten bij zakelijk gebruik, het gebruik van deze online btw calculator is voor eigen risico, mocht u schade oplopen door gebruik van deze btw calculator dan ben ik daar niet verantwoordelijk voor.
Vragen en opmerkingen kunnen via dit formulier doorgegeven worden.

Deze btw calculator is gemaakt door Foxware in Berkel en Rodenrijs.     Deze btw calculator is gemaakt met Foxweb, het krachtige Dbase/Foxpro internet databaseprogramma.

Uitleg, formules en rekenvoorbeelden.
Over de kale prijs van een product, de exclusief btw prijs, wordt 21 procent btw, het btwbedrag, geheven, de kale prijs van een product of dienst wordt door de btw met 21 procent verhoogd naar de inclusief btw prijs die 121 procent van de ex. btwprijs is.
De afnemer van het product betaalt dus 121 procent van de exclusief btw prijs, hieronder staat hoe je de btw kan terugrekenen van een inclusief btw prijs.
Voorbeelden en formules hoe de btw op papier of met een zakcalculator berekend kan worden.
Btw berekenen over een bedrag exclusief btw van 1000 Euro ex.btw de btw en het bedrag inclusief btw berekenen:
Het btw tarief is 21 procent, 1 procent is 1/100 , 21 procent is 21/100
eerst 1 procent van 1000 Euro uitrekenen, 1000 gedeeld door 100 is 10, 1 procent van 1000 Euro is dus 10 Euro,
21 procent van 1000 Euro is 21 maal 10 Euro = 210 Euro, deze 210 Euro btw tel je bij de 1000 Euro exclusief btw op om het inclusief btw bedrag te berekenen
en dat maakt een totaalbedrag van 1000+210 = 1210 Euro inclusief btw. In formule:

Formule:
exbtwbedrag / 100 X 21 = btwbedrag     1000 /100 X 21 = 210
exbtwbedrag + btwbedrag = inbtwbedrag     1000 + 210 = 1210 ofwel in korte formules:

de btw over een exclusief btw bedrag: exbtwbedrag X 0.21 = btwbedrag
exclusief btw naar inclusief btw: exbtwbedrag X 1.21 = inbtwbedrag


Btw bedrag en ex btw bedrag halen uit een bedrag inclusief 21 procent btw, inclusief btw terugrekenen naar exclusief:

Het inclusief btw bedrag is 1210 Euro, als het btw percentage 21 procent is dan is het totaalbedrag inclusief btw 100+21=121 procent.
eerst 1 procent uitrekenen: 121 Euro gedeeld door 121 is 10 Euro,
het exclusief btw bedrag is 100 procent, 100 X 10 Euro = 1000 Euro
Het btw bedrag is 21 procent, 21 X 10 Euro = 210 Euro. In formule:

Formule:
inclusief btw terugrekenen naar exclusief btw: inclusiefbtwbedrag / 121 X 100 = exbtwbedrag     1210 / 121 X 100 = 1000 Euro
van een inclusief btw bedrag de btw berekenen: inclusiefbtwbedrag / 121 X 21 = btwbedrag     1210 / 121 X 21 = 210 Euro

Niet geheel correcte eenvoudigere hoofdrekenformule:
enkel om het snel grofweg uit te rekenen want de uitkomst is niet helemaal correct omdat er cijfers achter de komma ontbreken:
inclusiefbtwbedrag X 0.83 = exbtwbedrag  
inclusiefbtwbedrag X 0.17 = btwbedrag


Exclusief btw bedrag en inclusief btw bedrag berekenen aan de hand van een btw bedrag met een percentage van 21 procent:
Het btw bedrag is 210 Euro, als het btw percentage 21 procent is dan
eerst 1 procent uitrekenen: 210 Euro gedeeld door 21 is 10 Euro,
het exclusief btw bedrag is 100 procent, 100 X 10 Euro = 1000 Euro
Het inclusief btw bedrag is 121 procent, 121 X 10 Euro = 1210 Euro. In formule:

Formule:
btwbedrag / 21 X 100 = exbtwbedrag     210 / 21 X 100 = 1000 Euro
btwbedrag / 21 X 121 = inbtwbedrag     210 / 21 X 121 = 1210 Euro

Niet geheel correcte eenvoudigere hoofdrekenformule:
enkel om het snel grofweg uit te rekenen want de uitkomst is niet helemaal correct omdat er cijfers achter de komma ontbreken:
btwbedrag X 4.76 = exbtwbedrag  
btwbedrag X 5.76 = inbtwbedrag

Hoe meer cijfers je weg laat achter de komma hoe groter de afwijking zal worden.


Terug naar leeg invulformulier bovenaan.

Laatste verandering 5 november 2019

Deze btw calculator is gemaakt met Foxweb, het krachtige Foxpro/Dbase internet databaseprogramma.